Despre noi - Bitera Solutions

Produsele noastre pot fi achiziționate prin SICAP
Ne străduim să oferim informații precise și actualizate despre produse, inclusiv descrieri, imagini și prețuri.
Cu toate acestea, nu putem garanta întotdeauna că informațiile sunt fără erori sau complete.
Pentru informații detaliate actualizate sau o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați folosind butonul "Cere ofertă" din pagina produsului sau pe email office@bitera-s.ro
Du-te la conținut

Despre noi


Cine suntem

Bitera Solutions, a fost creată de un grup de pasionați, fiecare în domeniul lui, cautând noi tehnici și soluții pentru misiuni specifice. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniile acoperite, încercăm sa transformam expertiza acumulata în soluții optimizate și suntem dedicați să oferim clienților noștri cele mai bune produse și servicii posibile. Credem în puterea creativității și a gândirii strategice și muncim din greu pentru a aduce la viață viziunile clienților noștri.
Ce oferim

Oferim o gamă largă de produse și servicii pentru a ajuta clienții să-și atingă obiectivele.

Produsele și serviciile noastre includ, dar nu se limitează la:
  • Suport tehnic de specialitate;
  • Proiecte la cheie;
  • Produse profesionale protecție personala;
  • Produse profesionale pentru intervenție;
  • Sisteme de instruire (Simulatoare de lucru cu flacăra deschisa, căutare - salvare, etc.);
  • Vehicule speciale specifice;
  • Integrare soluții comunicații, supraveghere, local command, etc.;
  • Produse pentru misiuni specifice;
firma de incredere
Cum cumpărați

Cumpărarea produselor din catalogul www.bitera-s.ro se poate face numai de către persoane juridice sau autorități publice prin comanda transmisa prin email sau achiziție prin SEAP.

Comanda online

Produsul pe care doriți să îl comandați poate fi găsit fie prin utilizarea meniurilor disponibile în website.
În comanda dumneavoastră va trebui să completați următoarele:

Metoda de livrare (Livrare prin Curier)
  • Datele comenzii: Denumire entitate, Nume și prenume persoana de contact, Adresa  completă (Județ, Localitate, Strada, Număr, Program de lucru).

Metoda de plata
Puteți cumpăra produsele de pe site-ul bitera-s.ro folosind următoarele instrumente de plata:
Transfer bancar
Plata se poate  face si prin virament bancar pe baza facturii proforme, livrarea  produselor urmând a se face după intrarea sumei (contravaloarea totala a  facturii) în contul nostru.
Datele necesare pentru efectuarea plătii prin transfer bancar sunt specificate pe factură, în funcție de modul de achiziție al produselor sau serviciilor solicitate.

Politica GDPR

Politica de Confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC BITERA SOLUTIONS SRL cu sediul în România, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.bitera-s.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea  site-ului.

Cuprins
1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
2. Scopurile și temeiurile prelucrării
3. Durata pentru care va prelucram datele
4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
5. Transferul datelor cu caracter personal
6. Drepturile de care beneficiați
7. Confidențialitatea minorilor
8. Modificări în politica de confidențialitate
1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
A. Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:
- Nume și prenume
- Număr de telefon
- Adresa de e-mail
- Adresa de facturare
- Adresa de livrare
- Alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul în contextul plasării unei comenzi prin intermediul adresei de email.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:
- În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul emailului transmis, în măsura în care ne contactați in acest fel

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

A. Dacă sunteți client al Bitera Solutions, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza contractul încheiat intre dumneavoastră și definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Bitera Solutions.
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site- ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscala, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesara în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesara. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care ii revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

B. Dacă sunteți doar vizitator al site-ului, BITERA SOLUTIONS nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Înregistrarea datelor dumneavoastră se realizează urmare strict a transmiterii unui email către una din adresele noastre de email. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Durata pentru care va prelucram datele:
BITERA SOLUTIONS va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe parți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca
persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea site-ului
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege, etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către BITERA SOLUTIONS pot fi transferate în afara României, numai în scopul asigurării garanției, doar către producătorii/furnizorii produselor cumpărate, doar din state din Uniunea Europeana și numai cu acordul dvs.

6. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BITERA SOLUTIONS, conform celor descrise în prezentul document;
- dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea BITERA SOLUTIONS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
- dreptul la rectificare - dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către BITERA SOLUTIONS a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
- dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) - se aplica anumite condiții;
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
- dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
- dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
- dreptul la opoziție
- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim sau în temeiul interesului public, cu
excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
- dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativa;
- dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
- dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR) sau de a va adresa justiției.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de
email: office@bitera-s.ro

7. Modificări în politica de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica aceasta politica de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor, vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.
ne gasiti pe internet
Înapoi la cuprins